WiFi Hunter 0.1.5

Ikona

Program WiFi Hunter se hodí k monitorování WiFi sítí. Ve spojení s GPS přijímačem a zařízením Mikrotik je schopen zaznamenávat základní parametry bezdrátových sítí v pásmu 2,4 GHz a 5GHz. Zjištěné hodnoty jsou ukládány do lokální Firebird databáze, ve které lze snadno vyhledávat. Aktuální poloha je zobrazována v mapě. Body v mapě se ve výchozím nastavení pro lepší přehlednost slučují. Mapový podklad se ukládá do cache paměti a mapu lze tedy (pokud již jednou byla oblast mapy zobrazena) používat i bez připojení k internetu.

Ve verzi 0.1.5 došlo k mnoha změnám. Pro vyřešení problémů s klíčem k programu byl systém kontroly platnosti klíče zcela přepracován. Už by se tedy nemělo stát, že klíč přestane najednou fungovat.

Dialog pro nastavení byl také kompletně přepracován. Pro snadnou identifikaci problémového zařízení byla přidána možnost přehrát při nalezení zařízení zvukové upozornění upřesňující typ zařízení (např. “nadpásmo”, “indoor”, “mezipásmo”). Není tedy nutné stále pročítat naskenovaný seznam zařízení.

Nastavení přehrávání zvukového upozornění

Další úpravu prodělala mapa, která nyní umožňuje zobrazovat oblíbené body a azimuty. Přímo do mapy si tak lze zaznamenávat měřící body a záměry při dohledávání zařízení. Mapa také nově zobrazuje tlačítka umožňující její snadné ovládání (posuv a přiblížení).

Změnám se nevyhnulo ani jádro programu. Došlo k úpravám v telnetové kominukaci  s Mikrotik-em, aby si program rozuměl i s nejnovější verzí RouterOS (6.46.5). Poslední verze RouterOS, kde snooper vrací použitelná data je verze 6.19. Od vyšších verzí data neobsahují údaj o frekvenci a snooper je potom vhodný maximálně k detekci výskytu zařízení v éteru. Tento problém byl na fórum mikrotiku reportován, ale ani za 4 roky nebyla chyba opravena. Uvažoval jsem o přechodu na komunikaci po API, ale ani tam snooper nevrací potřebné údaje a navíc API zatím stále není bez fatálních chyb. Proto jsem zvolil druhou variantu a do programu doplnil možnost použít pro parsování dat svůj vlastní skript (object pascal). Pokud by tedy došlo ke změnám ve struktuře dat, zasílaných z Mikrotiku přes telnet, bude stačit zapnout/upravit skript a není nutné vydávat novou verzi programu.

Podstatnou změnou v nové verzi je také podpora provozování programu vůči serveru. Předchozí verze pracovaly pouze s embedded databází, což při větším množství dat (GB) způsobovalo při prvním čtení z databáze znatelné zpomalení (než si Firebird nakešoval potřebné indexy). Nyní je možné databázi provozovat na serveru, čímž se počáteční zpomalení eliminuje. Také správa a zálohování dat bude díky tomu transparentnější (na jednom místě).

Jediným krokem zpět oproti předchozí verzi je, že pro verzi 0.1.5 není k dispozici anglická varianta.

Licence

WiFi Hunter můžete zdarma používat do 50 zaznamenaných zařízení. Potom budou některé jeho funkce zablokovány (ukládání dat, vyhledávání v seznamu a import a export dat). Pro využití všech funkcí je potom nutné do adresáře „keys“ nahrát klíč. Klíč je svázán s konkrétním PC a je tedy mezi počítači nepřenosný. V případě zájmu mě kontaktujte na emailu.

Stažení

WiFi Hunter 0.1.5 můžete stáhnout ZDE.

Napsat komentář

*


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.