WiFi Hunter

Ikona

Program WiFi Hunter se hodí k monitorování WiFi sítí. Ve spojení s GPS přijímačem a zařízením Mikrotik je schopen zaznamenávat základní parametry bezdrátových sítí v pásmu 2,4 GHz a 5GHz. Zjištěné hodnoty jsou ukládány do lokální Firebird databáze, ve které lze snadno vyhledávat. Aktuální poloha je zobrazována v mapě. Body v mapě se ve výchozím nastavení pro lepší přehlednost slučují. Mapový podklad se ukládá do cache paměti a mapu lze tedy (pokud již jednou byla oblast mapy zobrazena) používat i bez připojení k internetu.

Scan pásma

Vyhledávání

Mapa

Zaznamenaná data lze exportovat do tabulky pro Excel (export pro Excel nebo pro Maplook) nebo KML souboru, který lze načíst v programu Google Earth. V tabulkách se vždy zobrazují souřadnice polohy, kde byla detekována nejvyšší úroveň signálu bezdrátového zařízení. Veškeré hodnoty zaznamenané pro vybraná zařízení lze exportovat volbou „Exportovat trasu vybraného zařízení pro …“. Přístupové body jsou zobrazeny s ikonou WiFi antény. Klientská zařízení jsou zobrazena bez ikony WiFi antény.

Export naměřených výsledků

Aby nebylo nutné instalovat Firebird databázi do operačního systému, využívá se pouze embedded databáze. Pokud je žádoucí udržovat databázový soubor aktuální, lze zvolit tzv. „hlavní databázi“, která se při provedených změnách v databázích jednotlivých uživatelů automaticky před uzavřením programu aktualizuje. Nevýhodou je pouze to, že v okamžiku aktualizace hlavní databáze k ní může přistupovat pouze jeden uživatel.

Nastavení hlavní databáze

Pokud potřebujete nalézt konkrétní WiFi zařízení a znáte jeho MAC adresu (případně SSID, Radioname nebo frekvenci), můžete jej zadat do tzv. „Watch listu“ (kliknutím do tabulky a stiskem tlačítka „+“). Do pole pro MAC adres lze zadat více MAC adres současně (oddělených koncem řádku). Pokud zadáte společně s MAC adresou zařízení i GPS souřadnice (pokud víte, kde se zařízení nachází), zobrazí se po přidání do Watch listu dialog pro přidání bodu do mapy a zařízení se zobrazí v mapě.

Pro zobrazení polohy hledaného zařízení v mapě je nutné zadat MAC adresu ve formátu: „ 00:0E:6B:37:F1:88 19.12654 017.24565 “ nebo „ 00:0E:6B:37:F1:88 19°12’65 17°24’56 “.

Přidat zařízení do watchlistu

Pokud bude toto zařízení během skenování pásma zachyceno, řádek v tabulce se podbarví a přehraje se vybraný WAV soubor. Nalezené zařízení se automaticky v tabulce Watch listu skryje. Pokud byly při vkládání do Watch listu vloženy i GPS souřadnice, skryje se nalezené zařízení také z mapy. Nastavení lze změnit v menu „Nastavení – Nastavení chování programu“.

Nastavení chování programu

Zajímavou funkcí je funkce Přiřazování MAC adres. Díky této funkci se po přerušení a novému spuštění skenování frekvencí naskenovaná zařízení při splnění podmínky vzdálenosti a data naváže na dříve naskenovaná zařízení. Pro snadnější orientaci v seznamu zachycených zařízení tzv. „Scan listu“ je možné aktivovat barevné rozlišení zařízení podle frekvence. Zařízení, která nejsou nějakou dobu zachycena se automaticky ve „Scan-listu“ skryjí, aby byl seznam přehledný.

Užitečnou funkcí je také Kešování mapy. Po zadání hledaných zařízení do Watch listu (MAC a GPS pozice) je možné spustit kešování mapy (klik pravým tlačítkem myši na mapu a volbou „Kešování mapy“). WiFi Hunter potom začne stahovat mapové podklady v okolí hledaných bodů. Data map tak budou uložena v keš paměti a mapu bude možné v terénu využít i bez připojení k internetu.

Pokud potřebujete sloučit databáze s daty (například pokud monitorujete WiFi sítě s více vozidly současně), lze využít funkci „Program – Importovat data z auta“.

Import dat z auta

Po spuštění programu je nadefinováno jedno zařízení Mikrotik, jehož parametry lze měnit v nastavení.

Nastavení mikrotiku

Pokud je nutné přidat nové zařízení, stačí v adresáři „devices“ v hlavním adresář programu vytvořit nový soubor se stejnou strukturou jako soubor „MIKROTIK_TEST.mik“. Po restartu programu se v seznamu zobrazí nově přidané zařízení.

Se zařízením Mikrotik je aplikace propojena přes LAN rozhraní protokolem telnet (nešifrovanou verzí). Bezdrátová zařízení zjišťuje pomocí příkazu SCAN nebo SNOOPER (pomocí snooperu dokáže detekovat i klientská zařízení). Program také umí číst azimut z elektronického kompasu a ovládat rotátor antény s využitím řídící jednotky R&S®GB127M. Azimut (pokud je připojen kompas s rotátorem) se také zaznamenává do dabáze.

Uloženým zařízením je možné jednoduše přiřadit provozovatele a u provozovatelů lze poznamenat prohřešky. Například, pokud bylo zařízení provozováno na frekvencích mimo povolená pásma v ČR.

Seznam provozovatelů a prohřešků

Celá aplikace je lokalizována do angličtiny. Jazyk je možné přepínat za běhu aplikace.

Změna jazyka

Licence

WiFi Hunter můžete vyzkoušet do 50 zaznamenaných zařízení. Potom budou některé jeho funkce zablokovány (ukládání dat, vyhledávání v seznamu a import a export dat). Pro využití všech funkcí je potom nutné do adresáře „keys“ nahrát klíč. Klíč je svázán s konkrétním PC a je tedy mezi počítači nepřenosný. V případě zájmu mě kontaktujte na emailu.

Stažení

WiFi Hunter 0.1.1 můžete stáhnout ZDE.

Napsat komentář

*


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.